fd050971ccf342d4726d412aecc15129

ffe0dd1b3d3ab8028481c887fb9ea11a

fd050971ccf342d4726d412aecc15129

ffe0dd1b3d3ab8028481c887fb9ea11a

Studiecirkel vårterminen 2021

Välkommen till en studiecirkel på distans om akvaponi! Det handlar om fisk- och växtodling icirkulera system. Under studiecirkeln lär vi oss tillsammans hur akvaponiska system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller trädgården, lagar, tillstånd m.m. Vi kommer också genomföra studiebesök till både såväl stora som små anläggningar och bjuda in föreläsare i ämnet.

Anmäl dig här: https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/hemakvaponi–grund-42997/

Läs mer: PDF
Innehåll Kurs
Innehåll Fortsättningskurs

Studiecirkel Enköping start 15 sept

Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i behållare på land i kombination med växtodling (hydrofoni). Genom att utnyttja den näring som finns i fiskens avföring och växters förmåga att uppta näringen så kan ett nära nog cirkulärt och resurseffektivt system för livsmedelsproduktion skapas. Under studiecirkeln lär vi oss om hur ett akvaponiskt system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller i trädgården, vilka lagar och regler som gäller mm. Vi kommer också att göra studiebesök på såväl stora som små akvaponianläggningar och bjuda in föreläsare i ämnet. Studiecirkeln riktar sig främst till dig som kanske vill bygga en egen akvaponi och är intresserad att lära dig mera om hur ett akvaponisystem fungerar. Inga förkunskaper behövs för att delta i cirkeln.

Läs mer: PDF

Studiecirkel Västerås start 9 sept

Studiecirklar: I september startar vi en studiecirkel om hemakvaponi i Västerås och en cirkel i Enköping tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.

Studiecirkeln i Västerås börjar den 9 september kl. 18.30, Lysgränd 1. Höstens cirklar kommer att varva teori och praktik där deltagarna bygger sin egen hemakvaponi. Det är möjligt att använda akvarium för fiskar kombinerat med mindre växtodling i vatten, så kallad hydroponi. Vi genomför även studiebesök till akvaponier vilket är mycket uppskattat.

Det är möjligt att delta digitalt.

Anmälan, Västerås: Mejla eric@nestor.se eller ring 070-457 68 22
Anmälan, Enköping: Mejla gunnaroberg6@gmail.com eller ring 070-714 22 62

Vi kommer även att lägga upp anmälningsformulär på Studieförbundet
Vuxenskolas webbsida.