Om projektet

Om projektet

Hemakvaponi är ett projekt som genomförs av Västmanland Upplands Energiförening med stöd från Leader Mälardalen där Enköpings och Västerås kommuner är med. Jordbruksverket och EU finansierar leaderprojekt. Under projektet genomförs flera studiecirklar, studiebesök och workshops där deltagarna får kunskap om hur en akvaponi fungerar och hur man bygger sin egen hemakvaponi. Ytterligare ett mål är att utveckla ett enkelt ”startkit” för den som vill börja med akvaponisk odling.