Hur det går till

Hemakvaponi - hur går det till?

Odling hemma av växter och fisk

Hemakvaponi betyder odling hemma av växter och fisk i ett slutet system, ett kretslopp. Fiskarna lever i en vattentank som med rörledningar är kopplad till en växtodlingsbädd. Växternas rötter tar upp näring direkt ur vattnet och någon plantering i jord behövs därför inte. Spillning från fiskarna ger näring till växter som i sin tur renar vattnet till fiskarna.

Steg 1

En akvaponi kan utgå från ett vanligt akvarium upp till större tankar och odlingssystem som får plats i ett garage, en källare eller ett uthus. Systemet kan kombineras med växthus eller vara helt placerat inomhus. I flerfamiljshus eller kommersiella fastigheter finns ofta lämpliga utrymmen som kan användas för ett akvaponiskt system.

Steg 2

Ofta behövs flera steg för att rena och tillvarata näringen i vattnet från fisktanken. Först låter man grövre partiklar sedimentera d.v.s. sjunka till botten i en behållare. Sedimentet kan användas som näringsrikt tillskott i trädgården.

Steg 3

Vattnet leds sedan till ett biologiskt filter med exempelvis lecakulor eller så kallade biobollar. Huvudsaken är att materialet har en så stor yta som möjligt där bakterier kan utvecklas. Där sker omvandlingen från ammoniumkvävet till nitrit- och nitratkväve som är den bästa näringen för växterna.

Steg 4

Precis som vid hydroponi (med växtodling i vatten) förekommer olika tekniska lösningar för växtodling. Sallad och kryddväxter kan med fördel odlas i utrymmessnåla system med vertikala eller trappstegsplacerade rör. Frigolitflottar är ett enkelt och billigt sätt att odla mindre växter. Grusbäddar har fördelen att vara stabila och är vanligast vid odling av t.ex. tomater, gurka och paprika, men även med tropiska växter.

Steg 5

Sedan vattnet passerat växtodlingen och lämnat ifrån sig sin näring samlas det i regel upp i ytterligare en tank, sumpen, för att därefter, nu rent och fräscht, pumpas tillbaka till fisktanken.

Play Video