Kontakt

Om Hemakvaponi

Hemakvaponi är ett projekt som genomförs av Västmanland Upplands Energiförening med stöd från Leader Mälardalen och kommunrna i området. Jordbruksverket och EU finansierar ledarerprojekt. Under projektet genomförs flera studiecirklar, studiebesök och workshops där deltagarna får kunskap om hur en akvaponi fungerar och hur man bygger sin egen hemakvaponi. Ytterligare ett mål är att utveckla ett enkelt ”startkit” för den som vill börja med akvaponisk odling.

Västmanland Upplands Energiförening: Vill du veta mer om förnybar energi? Bland våra medlemmar finns många som är kunniga och har erfarenhet av olika slag av förnybar energi. I ropet idag är solceller och elbilar men det är inte allt. Såväl småskalig vattenkraft, vindkraft, vattenburen solvärme, biobränsleeldning, geotermisk energi, värmepumpar, energibesparing elbåtar, off-grid-lösningar mm och ny teknik för att klara energiomställningen och klimatmålen ingår i VUEF:s intresseområden. Här hittar du massor av info och inspiration! Dessutom kan du stötta vår förening genom fast medlemskap där du kan delta i aktiviteter och seminarier. Även företagare kan bidra med ett litet stöd till vår förening och får i sin tur erkännande och lättare att nå ut till nya nätverk. På vår hemsida www.vuef.se hittar du mer information och om hur du går med i föreningen.

Behöver du komma i kontakt med oss eller vill du ställa en fråga? Du kan skicka mail till oss personligen eller skriva ditt meddelande här nedan.